Ein gwaith...

Mae ein gwaith diweddar wedi cynnwys ystod eang o brosiectau, dyma rai ohonynt:

 • DVD "Blociau Bywyd" - Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
 • Safle Gwe "Eryri Mor a Mynyddoedd" - Cyngor Gwynedd
 • Ffilmio y cyflwynydd Teledu a Radio Toby Anstis ar set Hollyoaks / Sioe Radio Dyddiol ar Heart 103 - Global Radio
 • Ffilmio Agoriad Swyddogol Gorwel Newydd gyda Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan a'r Dywysoges Anne - Pennaf
 • Recordio Troslais - Tim Rygbi RGC
 • Recordio Troslais - Ailgylchu yn Ynys Môn - Acer Marketing
 • Golygu Pecyn Hyrwyddo - Clwb Hwylio Pwllheli
 • Cyfrannu ffilm i becyn Ysbrydion - Wedi 7 / S4C
 • Golygu Pecyn Hyrwyddo - Parc Glasfryn
 • Pecynnau Newyddion - Caernarfon Online
 • Hyrwyddo Bangor - Cyngor Gwynedd / BBC

Cliciwch ar y Sgrin (ar y chwith) i weld esiampl:

“It has been a pleasure to work with Gweledigaeth Productions, they provided the voice over for a bi-lingual DVD that Acer are producing for Anglesey County Council. They were professional, helpful, hardworking and enabled us to communicate our message clearly.” Mrs Jo Quinney MCIPR - Acer Marketing Communications Ltd
Valid XHTML 1.0 Transitional 3C CSS Valid Level 2.1
wefan gan gringo